Jump to content

Cartman

Member Since 24 Jan 2006 - 14:26
Offline Last Active Jul 03 2023 16:28

Posts I've Made

In Topic: Georgia! <3

10 May 2018 - 19:40

Tack för alla fina minnen Georgia. Vi har haft mycket trevligt och roligt tillsammans med dig här på SFN. Du kommer att vara saknad. Mina tankar går till dina nära och kära i en svår tid som den här.