Jump to content

ahrvid

Member Since 04 Apr 2007 - 08:29
Offline Last Active Aug 12 2019 16:26

Topics I've Started

Påminnelse om FANTASTIKNOVELLTÄVLINGEN 2019!

12 August 2019 - 16:27

Fantastiknovelltävlingen arrangeras i år för 20:e gången - rimligen Sveriges därmed äldsta pågående författartävling! Den är till för science fiction, fantasy, skräck - det som kallas fantastik. De enkla tävlingsreglerna är som tidigare:
 
1. Skicka tävlingsbidrag som ren text (s k ASCII; inga bifogade filer, t ex Word-filer) senast 1 september till fantastiknovell@hotmail.com SAMT ahrvid@hotmail.com. Använd rubriken "Tävlingsbidrag".
 
2. Noveller skall anknyta till science fiction, fantasy eller skräck. Man får skicka flera bidrag. Maxlängd 50 000 tecken, inkl blanksteg och skiljetecken. Språk svenska.
 
3. Vinnarna utses av en jury. Noveller som placerar sig på någon prisplats postas även på SKRIVA:s E-postlista.
 
4. Förstapris 999 kr. Andrapris 600 kr. Tredjepris 400 kr. De tre på prispallen erbjuds Novellmästarnas höstantologi och erhåller också en gratis årsprenumeration på tidningen Skriva! Därutöver kan juryn dela  ut hedersomnämnanden.
 
  De blygsamma men ändock tävlingspriserna vore inget utan stödet från tidningen Skriva http://tidningenskriva.se/, Wela Förlag http://www.welaforlag.se/ , författaren Bertil Falk http://zenzat.wordpress.com/ , Exilium Förlag http://exiliumforlag.se/ samt Niki Loong Studio och Förlag http://www.nikiloong.com. Stort tack! Därtill får tävlingen vällovlig support av föreningen Novellmästarna, http://www.novellmastarna.se/ 
  (Kanske vill fler hjälpa? Kontakta admin nedan om du har idéer, pengar, prylar eller annat över! Fantastiknovelltävlingen ordnas ideellt. Och vidarebefordra gärna info om tävlingen!)
  SKRIVA som är huvudarrangör har drivit tävlingen sedan år 2000, och är den äldsta aktiva E-postlistan för novellförfattare, startad 1997. SKRIVA-listan behandlar skrivande, fantastik, litteratur, kultur, nyheter, evenemang, t o m vetenskap. Posta och diskutera gärna alster eller chatta om det mesta. För att ansluta maila skriva-request@freelists.org, med subject/ämnesrad: subscribe.
 
--Ahrvid Engholm
  ahrvid@hotmail.com
  Tävlingsadministratör