Jump to content

RayH

Member Since 25 Dec 2013 - 21:26
Offline Last Active Jul 21 2015 23:15

Posts I've Made

In Topic: Sagan om Isfolket

18 July 2015 - 07:10

Kan nu berätta att våra böcker i serieform om isfolket kommer att släppas i höst som riktiga böcker på svenska.
www.saganomisfolket.com
Går att förboka redan nu