Jump to content

DanielSchenström

Member Since 17 Nov 2006 - 17:25
Offline Last Active Jan 08 2020 07:52

Topics I've Started

Nordens stjärnor: Den årliga medlemsdriven

11 October 2018 - 15:21

Oj! En komplett serie i ett inlägg. Här hälsar jag också tillbaks till Oscar Hjelmgren som i Herman Hedning-serien Varning för AMOK fick med Lon, Tin och Nordens stjärnor (och vår tidningsgranne Ångestmannen).

 

medlemsdriveweb.jpg


Nordens stjärnor: Vitt är det nya svart

11 October 2018 - 06:49

Har börjat på Vita duvan II:s debutberättelse. Den kommer utspela sig i Nybörjarperioden och kommer också vara White Witch kronologiskt första berättelse. Övriga deltagare är Greven, Pantern, Vita duvan, Kristallkvinnan, Spindeldamen och om Viktor är ok med det, Jeanne Nocturne.

 

Vita duvan  II ska göra sin mannekängdebut under Stockholms modedagar och White Witch tänker ta tillfället i akt att uttrycka sina åsikter om kommersialisering av den kvinnliga kroppen.

 

Skissande har påbörjats och jag ska testa att tuscha den digitalt. Manus färdigställs i samband med tecknandet utifrån ganska löse idéer, och den slutliga textningen sker i det digitala stadiet.


2019, Nordens stjärnors 10-årsjubileum

25 September 2018 - 10:35

Ja, nästa år är det 10 år sedan första avsnittet med Nordens stjärnor publicerades, i Svenska Superserier #8 från mars 2009. Tycker ni vi ska göra något speciellt för att fira det, eller nöjer vi oss med album Volym 2?


Nordens stjärnor: Verkligheten

09 September 2018 - 21:45

I samband med arbetet på Volym 2 av albumen så kläckte jag en idé.

 

Jag tänkte att precis som Marvel och DC har sina kosmiska väsen som Eternity så borde vårt universum också ha det. En av dem skulle kunna vara Verkligheten vars uppgift är att se till att just verkligheten hålls ihop.

Introduktionen av Verkligheten, multiversums födelse, några av de andra väsena, och de som har motsatta mål till denne (exempelvis Qlipothen och magiker som Magiska Markus) skulle introduceras i en 5 sidor lång serie, som med albumredaktörernas och er medarbetares godkännande skulle kunna komma med i Volym 2.

 

Verkligheten är också på ett sätt en metaförklaring till färgläggningsfel, om det skulle uppstå knas när berättelser motsäger varandra. Om man vill kan man använda det som förklaring istället för Tin II, Otroliga mannen II om man vill.

Det skulle öppna upp också för de skapare som kan känna att det redan finns för mycket info att sätta sig in i vid skapandet.