Jump to content

super85

Member Since 14 Jun 2004 - 13:01
Offline Last Active Nov 15 2017 23:49

Posts I've Made

In Topic: Logan (Wolverine #3)

17 February 2017 - 10:09

Det som den 188 cm långa dvärgen Hugh Jackman sa om att den inte "utspelar sig i samma universum" är just den typen av internet-dumheter där folk överreagerar och aldrig väntar på att ha korrekt fakta. 

 

Det han menade var detta : 

 

http://www.screengeek.net/2017/01/23/logan-director-clarifies-hugh-jackman-x-men-timeline-comments/ 

 

Länken innehåller diverse twitter-posts från regissören där han försöker förklara det. 

 

Och som Libby säger, X-mens filmernas kontinuitet är ju redan rörig, det är inte så att de hänger ihop enormt bra annars heller.