Jump to content

absolutely.tk

Member Since 28 Aug 2004 - 23:16
Offline Last Active Aug 31 2004 14:58

Posts I've Made

In Topic: Svenska sidor/Forums?

31 August 2004 - 14:59

Välkommemn TK :D

<{POST_SNAPBACK}>


Tack!

In Topic: Svenska sidor/Forums?

28 August 2004 - 23:30

Ehh, ska bara testa om det funkar.

Det enda jag känner till är för barn så det kanske inte är aktuellt :-)


Klicka inte :-)