Jump to content

Walker

Member Since 07 Oct 2004 - 15:27
Offline Last Active Nov 18 2018 15:11

Topics I've Started

Can Not Change Theme

18 December 2017 - 18:26

Hur byter man tillbaka till den funktionsvänliga mörka temat?! Testade att byta en gång sen ser allt ut som man kollar i en mobiltelefon, de flesta funktioner har försvunnit.

Händer absolut ingenting när man trycker på "Change Theme", har försökt med andra webbläsare och rensat min historik men det ser lika illa ut.
Allting ser helt normalt ut ända tills man loggar in...