Jump to content

13th Disciple

Member Since 08 Nov 2008 - 21:45
Offline Last Active Nov 18 2013 21:52

Posts I've Made

In Topic: Böcker till Salu

18 November 2013 - 21:52

Hej alla,

 

Efter att ha gjort en insats med att städa i mitt "bråte"-rum hittade jag mina bokkartonger och mindes att jag lade in den här annonsen för 4 år sen.

 

Om någon på forumet är intresserad finns de böcker som är på listan fortfarande kvar och erbjudandet står fast, enda skillnaden är att jag numera bor i Norrköping om någon föredrar att hämta böckerna istället för att betala postens fraktkostnad.

 

Hade!