Jump to content

AC_DC

Member Since 18 Jan 2007 - 11:40
Offline Last Active Jan 18 2007 11:52

Topics I've Started

Kalle Anka tidningar köpes!

18 January 2007 - 11:52

Har du nån gammal Kalle tidning(ar) liggande där hemma så köper jag dom gärna. :thumbsup:

OBS. ej från 1968-69 bara 1948-67