Jump to content

Hofling

Member Since 10 Feb 2005 - 15:16
Offline Last Active Sep 28 2023 23:54

Posts I've Made

In Topic: The Mandalorian - Disney+

26 November 2019 - 17:50

 

(Jag kör den enklare varianten jag...  :whistle: )

 

Väntar tålmodigt på en sverigelansering?  :P

 

Ja precis :D


In Topic: The Mandalorian - Disney+

18 November 2019 - 00:16

En kollega hade en utländsk VPN, och betalar sin sub via sitt paypal som är kopplat till sin mail som är satt till USA. (Eller något sådant). Så det går att få tag på, på "lagligt vis" med :)

(Jag kör den enklare varianten jag...  :whistle: )